"Sân khấu trống trải, chỉ có ánh sáng để gợi ý một nhà tù." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Sân khấu trống trải, chỉ có ánh sáng để gợi ý một nhà tù." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sân khấu trống trải, chỉ có ánh sáng để gợi ý một nhà tù." dịch câu này sang tiếng anh: The stage was bare, with only the lighting to suggest a prison.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login