"Các vở nhạc kịch mới là một chương trình tốt cho tài năng của cô." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Các vở nhạc kịch mới là một chương trình tốt cho tài năng của cô." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các vở nhạc kịch mới là một chương trình tốt cho tài năng của cô." câu này tiếng anh là: The new musical is a good showcase for her talents.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login