"không thành công, tôi có thể thêm." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "không thành công, tôi có thể thêm." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"không thành công, tôi có thể thêm." dịch câu này sang tiếng anh: unsuccessfully, I might add.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login