"Anh đã vượt qua bất hạnh." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Anh đã vượt qua bất hạnh." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh đã vượt qua bất hạnh." câu này dịch sang tiếng anh:He was overtaken by misfortune.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login