"Nếu mọi người làm phần của mình, dự án chắc chắn sẽ thành công." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Nếu mọi người làm phần của mình, dự án chắc chắn sẽ thành công." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu mọi người làm phần của mình, dự án chắc chắn sẽ thành công." tiếng anh câu này dịch: If everyone does his part, the project will surely be a success.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login