"Cô ấy đọc bức thư và cho chúng tôi một bản dịch thô." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cô ấy đọc bức thư và cho chúng tôi một bản dịch thô." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đọc bức thư và cho chúng tôi một bản dịch thô." câu này dịch sang tiếng anh là: She read the letter and gave us a rough translation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login