"Tôi đã có một giấc mơ thực sự kỳ lạ đêm qua." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tôi đã có một giấc mơ thực sự kỳ lạ đêm qua." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có một giấc mơ thực sự kỳ lạ đêm qua." tiếng anh dịch: I had a really weird dream last night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login