"Cô cúi xuống và hất con chó nhỏ lên." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô cúi xuống và hất con chó nhỏ lên." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô cúi xuống và hất con chó nhỏ lên." dịch sang tiếng anh: She bent down and scooped up the little dog.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login