"Cô chạy trốn như thể là một nữ thần giật mình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cô chạy trốn như thể là một nữ thần giật mình." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô chạy trốn như thể là một nữ thần giật mình." dịch sang tiếng anh là: She fled as if she were a startled nymph.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login