"Cha đã cho tôi một bài giảng trên bàn." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cha đã cho tôi một bài giảng trên bàn." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cha đã cho tôi một bài giảng trên bàn." tiếng anh câu này là:Father gave me a sermon on table manners.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login