"Rất khó để leo lên một vách đá tuyệt đối." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Rất khó để leo lên một vách đá tuyệt đối." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rất khó để leo lên một vách đá tuyệt đối." dịch câu này sang tiếng anh: It's very difficult to climb a sheer cliff.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login