"Bức tượng được chạm khắc bằng đá cẩm thạch." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bức tượng được chạm khắc bằng đá cẩm thạch." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bức tượng được chạm khắc bằng đá cẩm thạch." tiếng anh là: The statue was carved out of marble.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login