"Thả súng xuống! Nếu không, bạn sẽ xin lỗi" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Thả súng xuống! Nếu không, bạn sẽ xin lỗi" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thả súng xuống! Nếu không, bạn sẽ xin lỗi" dịch sang tiếng anh: Drop that gun! If not, you'll be sorry
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login