"Khi một cậu bé lần đầu tiên bắt đầu đào tạo để trở thành một hiệp sĩ, danh hiệu của cậu ấy là hình vuông." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Khi một cậu bé lần đầu tiên bắt đầu đào tạo để trở thành một hiệp sĩ, danh hiệu của cậu ấy là hình vuông." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi một cậu bé lần đầu tiên bắt đầu đào tạo để trở thành một hiệp sĩ, danh hiệu của cậu ấy là hình vuông." tiếng anh câu này dịch: When a boy first began his training to become a knight, his title was squire.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.