"Chúng tôi đã đặt phòng cho ba phòng tại khách sạn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Chúng tôi đã đặt phòng cho ba phòng tại khách sạn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã đặt phòng cho ba phòng tại khách sạn." dịch câu này sang tiếng anh là: We have made reservations for three rooms at the hotel.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login