"Có lẽ bạn đã đọc thông báo này." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Có lẽ bạn đã đọc thông báo này." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có lẽ bạn đã đọc thông báo này." câu này tiếng anh là: Presumably you've read this notice.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login