"Xin vui lòng Jessie, đừng làm bất cứ điều gì phát ban." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Xin vui lòng Jessie, đừng làm bất cứ điều gì phát ban." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Xin vui lòng Jessie, đừng làm bất cứ điều gì phát ban." câu này dịch sang tiếng anh là: Please Jessie, don't do anything rash.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login