"Hệ thống đường sắt quốc gia gần như đã được điện khí hóa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Hệ thống đường sắt quốc gia gần như đã được điện khí hóa." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hệ thống đường sắt quốc gia gần như đã được điện khí hóa." tiếng anh là: The national railroad system has nearly all been electrified.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login