"Người làm truyền thông cần phải là người nói chuyện tốt và nhà đàm phán lành nghề." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Người làm truyền thông cần phải là người nói chuyện tốt và nhà đàm phán lành nghề." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người làm truyền thông cần phải là người nói chuyện tốt và nhà đàm phán lành nghề." dịch câu này sang tiếng anh là: Media people need to be good talkers and skilled negotiators.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login