"Tôi yêu cầu Simon bôi dầu cho tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi yêu cầu Simon bôi dầu cho tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi yêu cầu Simon bôi dầu cho tôi." câu này tiếng anh dịch: I asked Simon to oil my back for me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login