"Vấn đề là, ít nhất tất cả chúng ta đều trở về nhà an toàn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Vấn đề là, ít nhất tất cả chúng ta đều trở về nhà an toàn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vấn đề là, ít nhất tất cả chúng ta đều trở về nhà an toàn." câu này dịch sang tiếng anh là: The point is, at least we're all safely back home.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login