"Cô ấy chắc chắn có sức hấp dẫn giới tính." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô ấy chắc chắn có sức hấp dẫn giới tính." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy chắc chắn có sức hấp dẫn giới tính." tiếng anh là: She's definitely got sex appeal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login