"Thật khó để đánh giá tình hình đã trở nên tồi tệ như thế nào." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Thật khó để đánh giá tình hình đã trở nên tồi tệ như thế nào." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật khó để đánh giá tình hình đã trở nên tồi tệ như thế nào." dịch sang tiếng anh: It is difficult to appreciate how bad the situation had become.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login