"Theo thời gian, bạn sẽ hiểu rõ hơn về công việc." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Theo thời gian, bạn sẽ hiểu rõ hơn về công việc." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Theo thời gian, bạn sẽ hiểu rõ hơn về công việc." tiếng anh câu này dịch: Over time, you will get a far better understanding of the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login