"Một số vấn đề xung quanh bệnh tâm thần đã được giải nén trong Chương 3." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Một số vấn đề xung quanh bệnh tâm thần đã được giải nén trong Chương 3." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số vấn đề xung quanh bệnh tâm thần đã được giải nén trong Chương 3." câu này dịch sang tiếng anh:Some of the issues surrounding mental illness have been unpacked in Chapter 3.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login