"Bệnh viện được xây dựng như một đài tưởng niệm vua Edward VII." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Bệnh viện được xây dựng như một đài tưởng niệm vua Edward VII." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bệnh viện được xây dựng như một đài tưởng niệm vua Edward VII." dịch sang tiếng anh: The hospital was built as a memorial to King Edward VII.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login