"Jonathan đã bị trừng phạt vì làm tổn thương em trai mình một cách khôn ngoan." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Jonathan đã bị trừng phạt vì làm tổn thương em trai mình một cách khôn ngoan." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jonathan đã bị trừng phạt vì làm tổn thương em trai mình một cách khôn ngoan." tiếng anh câu này là:Jonathan was punished for hurting his younger brother wittingly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login