"Cuối cùng, các nhân viên bảo lãnh đã đến lấy lại căn hộ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cuối cùng, các nhân viên bảo lãnh đã đến lấy lại căn hộ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng, các nhân viên bảo lãnh đã đến lấy lại căn hộ." dịch câu này sang tiếng anh là: Eventually the bailiffs came to repossess the flat.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login