"Các tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu với độ chính xác chính xác." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Các tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu với độ chính xác chính xác." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu với độ chính xác chính xác." câu này tiếng anh là: The missiles can hit targets with pinpoint accuracy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login