"Các bác sĩ khuyến cáo nhiều chất xơ trong chế độ ăn uống của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Các bác sĩ khuyến cáo nhiều chất xơ trong chế độ ăn uống của mình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bác sĩ khuyến cáo nhiều chất xơ trong chế độ ăn uống của mình." tiếng anh là: The doctor recommended more fiber in his diet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login