"Cây vợt của tôi cần một tay cầm mới." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cây vợt của tôi cần một tay cầm mới." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cây vợt của tôi cần một tay cầm mới." tiếng anh dịch: My racquet needs a new grip.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login