"Cơ hội đã có, nhưng tôi đã không nắm lấy nó." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cơ hội đã có, nhưng tôi đã không nắm lấy nó." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơ hội đã có, nhưng tôi đã không nắm lấy nó." dịch sang tiếng anh: The chance was there, but I didn't take it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login