"Cả hai bên đã được tổ chức để ở một mức độ nào đó có thể phạm tội." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cả hai bên đã được tổ chức để ở một mức độ nào đó có thể phạm tội." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cả hai bên đã được tổ chức để ở một mức độ nào đó có thể phạm tội." dịch câu này sang tiếng anh là: Both parties were held to be to some extent culpable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login