"Cô lái xe trực tiếp đến trường." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô lái xe trực tiếp đến trường." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô lái xe trực tiếp đến trường." câu này tiếng anh dịch: She drove directly to school.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login