"Chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm của một chiếc xe tải đi qua." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm của một chiếc xe tải đi qua." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm của một chiếc xe tải đi qua." câu này dịch sang tiếng anh:We heard the occasional rumble of a passing truck.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login