"Nhiều học giả đã cảm thấy khó chịu khi ông tiêm chính trị vào các cuộc thảo luận học thuật." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Nhiều học giả đã cảm thấy khó chịu khi ông tiêm chính trị vào các cuộc thảo luận học thuật." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều học giả đã cảm thấy khó chịu khi ông tiêm chính trị vào các cuộc thảo luận học thuật." tiếng anh dịch: Many scholars were annoyed by his injection of politics into academic discussions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login