"Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang cảnh báo chống lại hành động vội vàng sẽ cản trở sự linh hoạt." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang cảnh báo chống lại hành động vội vàng sẽ cản trở sự linh hoạt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang cảnh báo chống lại hành động vội vàng sẽ cản trở sự linh hoạt." tiếng anh câu này dịch: Business leaders are cautioning against hasty action that would hamper flexibility.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login