"Jimi Hendrix chết vì dùng thuốc quá liều." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Jimi Hendrix chết vì dùng thuốc quá liều." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jimi Hendrix chết vì dùng thuốc quá liều." câu này tiếng anh là: Jimi Hendrix died of a drug overdose .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login