"Một nốt nhạc thiếu kiên nhẫn đã nhập vào giọng anh." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Một nốt nhạc thiếu kiên nhẫn đã nhập vào giọng anh." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một nốt nhạc thiếu kiên nhẫn đã nhập vào giọng anh." câu này dịch sang tiếng anh là: A note of impatience had entered his voice.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login