"Tôi dường như không thiếu thứ gì." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi dường như không thiếu thứ gì." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi dường như không thiếu thứ gì." dịch sang tiếng anh: I don't seem to lack anything.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login