"Các quán bar đã được đóng gói để mang vào đêm thứ hai." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Các quán bar đã được đóng gói để mang vào đêm thứ hai." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các quán bar đã được đóng gói để mang vào đêm thứ hai." tiếng anh câu này là:The bar was packed to the gills on Monday night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login