"Tòa nhà phải được lưu, bất kể chi phí." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tòa nhà phải được lưu, bất kể chi phí." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tòa nhà phải được lưu, bất kể chi phí." tiếng anh câu này dịch: The building must be saved, whatever the cost.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login