"Những bài hát của cô là sự hợp nhất tuyệt vời giữa nhạc pop và nhạc Brazil." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Những bài hát của cô là sự hợp nhất tuyệt vời giữa nhạc pop và nhạc Brazil." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những bài hát của cô là sự hợp nhất tuyệt vời giữa nhạc pop và nhạc Brazil." câu này tiếng anh là: Her songs are a sublime fusion of pop and Brazilian music.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login