"Đất nước này là mục tiêu của những lời chỉ trích cho hồ sơ nhân quyền của mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Đất nước này là mục tiêu của những lời chỉ trích cho hồ sơ nhân quyền của mình." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đất nước này là mục tiêu của những lời chỉ trích cho hồ sơ nhân quyền của mình." câu này dịch sang tiếng anh là: The country is a target of criticism for its human rights record.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login