"Những hàng hóa này đã bị hư hỏng trong quá cảnh." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Những hàng hóa này đã bị hư hỏng trong quá cảnh." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những hàng hóa này đã bị hư hỏng trong quá cảnh." tiếng anh dịch: These goods were damaged in transit.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login