"Tôi đọc rất nhiều truyện phi hư cấu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi đọc rất nhiều truyện phi hư cấu." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đọc rất nhiều truyện phi hư cấu." dịch sang tiếng anh: I read a lot of non-fiction.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login