"Robert triệu tập người phục vụ cho hóa đơn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Robert triệu tập người phục vụ cho hóa đơn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Robert triệu tập người phục vụ cho hóa đơn." dịch câu này sang tiếng anh: Robert summoned the waiter for the bill.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login