"Cô được kén trong một mạng lưới trấn an bạn bè và người thân." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô được kén trong một mạng lưới trấn an bạn bè và người thân." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô được kén trong một mạng lưới trấn an bạn bè và người thân." dịch sang tiếng anh là: She was cocooned in a reassuring network of friends and relatives.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login