"Anh ấy đánh giày để làm cho chúng tỏa sáng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh ấy đánh giày để làm cho chúng tỏa sáng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đánh giày để làm cho chúng tỏa sáng." tiếng anh câu này dịch: He buffs his shoes to make them shine.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login