"Ánh đèn sân khấu sáng lên để lộ một khung cảnh đường phố." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ánh đèn sân khấu sáng lên để lộ một khung cảnh đường phố." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ánh đèn sân khấu sáng lên để lộ một khung cảnh đường phố." câu này tiếng anh dịch: The stage lights brightened to reveal a street scene.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login